Epepe d.o.o.
Korzo 11, HR51000 Rijeka
info@epepe.hr
Tel: +385 (51) 588 308

Google Ads @ epepe

Originalnim i kreativnim online kampanjama povezujemo brendove s kupcima

Google Ads

Svake sekunde Google provodi 63 tisuće pretraga temeljem upita svojih korisnika. Šezdeset i tri tisuće. Svake. Sekunde! Većina rezultata pretraga sadrži Google oglase.

Zamislite da možete doći do korisnika upravo u onom trenutku kada na internetu krenu tražiti proizvod ili uslugu koju vi nudite. Upravo to je cilj Google oglašavanja – pružanje informacija korisniku u onom trenutku kada ih on sam traži.

Oglas izlazi tek kada korisnik upisivanjem neke ključne riječi u tražilici pokaže interes za vaše usluge ili proizvode, a naplaćuje se tek kada korisnik klikne na njega. Zbog toga, rezultati oglašavanja ponajviše ovise o detaljnom podešavanju kampanje, a njena uspješnost definira se puno prije samog početka oglašavanja.

Digitalna agencija epepe za svoje klijente „vrti“ oglase vrijedne nekoliko stotina tisuća kuna mjesečno, a posebno je specijalizirana za e-commerce oglašavanje, odnosno oglašavanje web shopova.

Koje su prednosti Google Ads oglašavanja?

01.

Precizno ciljanje potencijalnih klijenata i remarketing

Korisnike možete precizno ciljati na temelju njihovih interesa, lokacije, godina te baš u onom trenutku kada na Google tražilici pretražuju vaše proizvode ili usluge.

Prikažite vaše oglase na lokacijama gdje se nalaze vaši potencijalni kupci, a isključite one lokacije koje vam nisu zanimljive za poslovanje.

Ponovno ciljajte one potencijalne korisnike koji su već posjetili vašu web stranicu i podsjetite ih na vaš brend. Remarketing je jedna od najboljih stvari na Google-u i najčešći razlog velikog broja konverzija.

03.

Mjerljivi rezultati

Mjerite one rezultate koji su bitni za vaše poslovanje i na taj način prilagođavate strategiju oglašavanja. Na primjer, možete mjeriti broj klikova ili prikaza vaših oglasa, broj ostvarenih prodaja ili koliko puta je netko skinuo vašu aplikaciju.

Agencija epepe mjesečno vodi kampanje vrijedne stotine tisuća kuna za svoje klijente. Naš posao uključuje sve aspekte oglašavanja. To su planiranje kampanje, izrada oglasa, postavljanje oglasa, praćenje i analitika, prilagodba kampanje. I onda ponovo, sve ispočetka…

Kvalitetu i uspješnost našeg rada mogu potvrditi mnoge reference, a među njima je najveći i vodeći lanac za trgovinu zlatom Auro Domus, za čiji web shop vodimo kompletnu strategiju oglašavanja na tržištu cijele Europe.

02.

Kontrola troškova

Google vam omogućava potpunu kontrolu vaših troškova, odnosno upravljanje budžetima za oglašavanje na dnevnoj i mjesečnoj bazi.

Cijena Google oglašavanja sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio je cijena naše usluge za izradu strategije oglašavanja, izradu i postavljanje kampanji, vizuala i sve što uključuje oglašavanje na Googleu. Drugi, varijabilni dio čini vaš mjesečni budžet za oglašavanje.

Ne postoji minimalni niti maksimalni budžet za oglašavanje, a isti ovisi o Vašim ciljevima i mogućnostima.

04.

Zašto epepe?

Vrlo jednostavno. Google oglašavanje je kompleksno i vrlo dinamično, a kako biste iskoristili njegov potpuni potencijal potrebni su specifično znanje i iskustvo uz konstantnu potrebu praćenja aktualnih trendova.

Naš Google Ads tim ima dugogodišnje iskustvo u vođenju Google kampanja, a godišnje upravlja budžetom većim od 5 milijuna kuna, koji je sve više raste. Osim toga, ponosna smo Google Partner agencija, certificirana u svim segmentima Google oglašavanja:

Kako dalje?

Ukoliko želite stručnog i pouzdanog partnera za plovidbu digitalnim svijetom oglašavanja na internetu, zatražite besplatno savjetovanje.